• شرکت فولاد لوشان
  • شرکت فولاد لوشان
  • پروژه آتیه
  • پروژه آتیه 1
  • کشتی رانی جنوب
  • بازدید معاونت محترم مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی جناب مهندس حیدری و ریاست محترم نظارت راه اصلی جناب مهندس پیروی  از " کارخانه آهن و فولاد لوشان"

شرکت فولاد لوشان

شرکت فولاد لوشان

013-33253710-11
نمایندگی شرکت آهن و فولاد لوشان
نمایندگی شرکت آهن و فولاد لوشان
عنوان: شرکت بنیان پی البرز
نشانی: زنجان، خیابان خرمشهر، ساختمان آریان دمیر، طبقه دوم، واحد 4
تلفن تماس: 024 ، 33 74 24 54 -55
نمابر (فکس): 024 ، 33 74 24 54 -55
تلفن همراه: 0912 141 55 83 , 0912 542 29 33
پست الکترونیک: info@bpaco.ir
وب‌سایت: www.bpaco.ir
منبع: www.bpaco.ir تاریخ: 1393/04/17