• شرکت فولاد لوشان
  • شرکت فولاد لوشان
  • پروژه آتیه
  • پروژه آتیه 1
  • کشتی رانی جنوب
  • بازدید معاونت محترم مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی جناب مهندس حیدری و ریاست محترم نظارت راه اصلی جناب مهندس پیروی  از " کارخانه آهن و فولاد لوشان"

شرکت فولاد لوشان

شرکت فولاد لوشان

013-33253710-11
گواهینامه ها و استانداردها
لیست برخی از استاندارد ها و آیین نامه های مورد استفاده در شرکت آهن و فولاد:
1-    طرح و اجرای ساختمانهای فولادی، مبحث دهم
2-    طرح و اجرای ساختمانهای بتنی، مبحث نهم
3-    آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، استاندارد 84-2800
4-    آیین نامه حداقل بار وارده بر ساختمان ها و ابنیه فنی (استاندارد 519)، مقررات ملی ساختمان
5-    اجرای صنعتی ساختمانهای فولادی، مقررات ملی ساختمان
6-    ضوابط طرح و محاسبه ساختمانهای صنعتی فولادی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
7-     مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني (نشریه 55)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
8-    آیین نامه بتن ایران (آبا)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
9-    آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
10-    آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
11-    آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
12-    آیین نامه سازه های فضاکار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 13-    Specification for Structural Steel Buildings, ANSI/AISC
14-    Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, ASCE/SEI
15-    Uniform Building Code 1997
16-    DIN 18800, Steel Structures
17-    Eurocode 3, Design of Steel Structures
18-    Structural Welding Code, AWS D1.1
19-    ASTM Standards
20-    FEMA-353
21-    API 1104
22-    API  
23-    650